Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2016 roku

Działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r Nr 106, poz. 1002 ze zmianami) zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Turek, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2016roku.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:

  1. na piśmie w Urzędzie Gminy Turek, pokój nr 17, w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:30;
  2. pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek;
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gmina.turek.pl ;
  4. faxem na numer 63 279 40 66.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy podmioty, o których mowa w ust. 7, wydają opinie o projekcie w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 22 lutego 2016 r.

Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Kaźmierczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (02/02/2016 13:45:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (02/02/2016 13:45:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (02/02/2016 13:47:25)
Lista wiadomości