Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

XXII Sesja Rady Gminy Turek

Turek, dnia 10 czerwca 2016 r.

OR-OG.0002.22.2016

 

  

    I N F O R M A C J A

 

 

 

      Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2016 r. (tj. środa) o godz. 13:00, w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Turek, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał:

- w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia”,

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/127/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgodny na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew”,

- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew”,

- w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.

3. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Turek.

                                                                 Przewodniczący Rady

                                  /-/ Ireneusz Kolenda

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Gabriela Kolenda
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Gabriela Kolenda (15/06/2016 08:34:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Gabriela Kolenda (15/06/2016 08:35:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Gabriela Kolenda (15/06/2016 08:34:17)
Lista wiadomości