Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

NABÓR DEKLARACJI OZE

Wójt Gminy Turek informuje, że w dniach od 30.06.2017 r. do 07.07.2017 r . będzie prowadzony nabór deklaracji badających zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących OZE z wykorzystaniem energii słonecznej – o łącznej mocy zainstalowanej w ramach projektu do 2 MWe/MWth.

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu:

 1. Instalacji fotowoltaicznych

Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V. Wytworzona energia może być przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, ogrzewanie prądem wody itp.

Planowana jest możliwość dofinansowania trzech wariantów instalacji fotowoltaicznej:

 1. instalacja o mocy 3 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 3000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną na poziomie do ok. 120 zł); szacunkowa wysokość wkładu własnego jaką poniesie gospodarstwo domowe w związku z wykonaniem wskazanej instalacji
  ok. 1650 zł + 8%/23% podatku VAT*;
 2. instalacja o mocy 4 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 4000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną na poziomie do ok. 160 zł); szacunkowa wysokość wkładu własnego jaką poniesie gospodarstwo domowe w związku z wykonaniem wskazanej instalacji
  ok. 2520 zł + 8%/23% podatku VAT*;
 3. instalacja o mocy 5 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 5000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną na poziomie do ok. 200 zł); szacunkowa wysokość wkładu własnego jaką poniesie gospodarstwo domowe w związku z wykonaniem wskazanej instalacji
  ok. 3150 zł + 8%/23% podatku VAT*;

*Podatek VAT- wynosi 8% w przypadku montażu instalacji na dachu lub elewacji budynku mieszkalnego; wynosi 23% w przypadku montażu instalacji na gruncie lub budynku gospodarczym

Planowany całkowity koszt zadania – 4200zł netto na 1kWp mocy instalacji

 1. Instalacji kolektorów słonecznych

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja każdorazowo uwzględnia rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób/użytkowników zamieszkujących
w danym gospodarstwie domowym oraz ilości faktycznego, dobowego zużycia wody.

Planowana jest możliwość dofinansowania dwóch wariantów instalacji solarnej:

 1. wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności 250 litrów, dedykowany dla gospodarstw domowych liczących do pięciu mieszkańców; szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego zestawu to ok. 1425zł netto + 8%/23% podatku VAT*;
 2. wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności 350 litrów, dedykowany dla gospodarstw domowych liczących powyżej pięciu mieszkańców; szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego zestawu to ok. 1650 zł + 8%/23% podatku VAT* ;

*Podatek VAT- wynosi 8% w przypadku montażu instalacji na dachu lub elewacji budynku mieszkalnego; wynosi 23% w przypadku montażu instalacji na gruncie lub budynku gospodarczym

Planowany koszt zadania 9500 zł netto z zasobnikiem o pojemności 250l, 11000 netto z zasobnikiem o pojemności 350l

UWAGA!

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji uczestnictwa zarówno na fotowoltaiczną instalację prosumencką jak i instalację kolektorów słonecznych na CWU lub tylko na jedną
z nich. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie od 30.06.2017 do 07.07.2017r. do godziny 15:00 złożyć w Urzędzie Gminy Turek osobiście (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 wypełnioną deklarację uczestnictwa. O kolejności na liście beneficjentów decyduje termin złożenia deklaracji. Deklaracje złożone w momencie osiągnięcia łącznej mocy 2 MWe/MWth oraz po 07.07.2017 będą umieszczane na liście rezerwowej.

Formularze deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 31) oraz na stronie internetowej:


Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 63 279-40-64 oraz w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 31.

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE


Wójt Gminy informuje, o spotkaniach  informacyjnym dla mieszkańców Gminy zainteresowanych udziałem w/w. projekcie.
Dnia 29.06.2017 (tj. czwartek):  o godzinie 10.00 – Szkoła Podstawowa w Chlebowie

                                                 o godzinie 12.00 – Szkoła Podstawowa w Żukach

                                                 o godzinie 16.00 – Cisew – świetlica wiejska

                                                 o godzinie 18.00 – Słodków – Gimnazjum

Podczas spotkania zostaną udzielone informacje o kwestiach technicznych, sposobach wykorzystania energii odnawialnej, zasadach przyznawania dofinansowania oraz kwotach związanych z inwestycją.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (22/06/2017 14:03:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (22/06/2017 14:03:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (22/06/2017 14:04:55)
Lista wiadomości