Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 10 lipca 2017 r.
Zarządzenie Nr 58/2017
Wójta Gminy Turek
z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 26/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 12 maja 2017 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.

§ 2

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotami dotacji, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki:

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Gabriela Kolenda
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (11/07/2017 14:24:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (11/07/2017 14:25:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (11/07/2017 14:32:40)
Lista wiadomości