Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Informacja dotycząca szacowania zakresu szkód spowodowanych przez powódź, podtopienia.

Informacja dotycząca szacowania zakresu szkód spowodowanych przez powódź, podtopienia.

       Wójt Gminy Turek informuje, że Zespół Komisji powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego przystępuje do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez powódź, podtopienia.
 
       Po lustracji na miejscu Zespół Komisji sporządzi protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód.
 
       W przypadku, gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w zwierzętach, czy też w uprawach i zwierzętach, dla celów ubiegania się o kredyt preferencyjny poziom szkód musi być wyższy niż 30 % średniej rocznej produkcji danego rolnika z ubiegłych trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub trzech lat w okresie pięcioletnim z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, tj. w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej. Powierzchnia poszczególnych upraw podana przez rolnika, winna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe składane do ARiMR w 2013 roku.
 
       Ponadto należy również posiadać aktualne umowy dzierżawy w przypadku gruntów dzierżawionych.
 
       Rolnicy, którzy ponieśli szkody, wyższe niż 30 % średniej rocznej produkcji   i są zainteresowani kredytem preferencyjnym mogą zgłaszać się do dnia 17 lipca 2013 r. do Urzędu Gminy Turek do Pani: Marii Kaźmierczak tel. 063 279 40 85 pokój nr 17 lub do Centrum Informacji i Obsługi.
 
 
Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk