Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Informacja dotycząca zakazu wypalania traw

Informacja dotycząca zakazu wypalania traw

                                                                                           Turek, dn. 14.03.2012 r.
GKI-GD 6121.1.2012

I N F O R M A C J A

       W związku z nadejściem okresu wiosennego Urząd Gminy Turek i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku, jak co roku przypominają o zakazie wypalania traw i suchych pozostałości roślin po okresie zimowym.
      W świadomości wielu ludzi istnieje mit, że wypalanie traw i słomy użyźnia glebę i jest rodzajem nawożenia. Niestety, pożary takie są bardzo szkodliwe, ogień bowiem nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale również wyjaławia glebę. Działania takie nie tylko niszczą środowisko naturalne, wpływają także na wzrost zagrożenia pożarowego. W pożarach takich giną również ludzie.

       Doświadczenia lat ubiegłych oraz analiza statystyk pożarowych wskazują, że wypalanie traw i suchych pozostałości roślin bardzo często prowadzą do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru na obszary leśne i obiekty gospodarcze oraz stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego. Duża ilość pożarów powstałych na skutek wypalania pozostałości roślin angażuje siły i środki zarówno państwowej jak i ochotniczej straży pożarnej, powodując duże koszty i obniżenie zabezpieczenia operacyjnego terenu całego powiatu.

       Do najczęstszych przyczyn powstawania takich pożarów należą:
• umyślne podpalenia,
• wiosenne wypalanie suchej roślinności,
• ludzka nieostrożność i bezmyślność.
 
       Straż Pożarna informuje, że tego typu wypalania są zabronione, a wobec sprawców powstałych w ich wyniku pożarów wyciągane będą surowe konsekwencje.

       W roku 2011 Państwowa Straż Pożarna w Turku oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu 24 tego typu pożarów.
 
                                                                                            Wójt
                                                                              /-/ Karol Mikołajczyk