Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Informacja o możliwości złożenia wniosku o udzielenie spółce wodnej dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Informacja o możliwości złożenia wniosku o udzielenie spółce wodnej dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Turek, dnia 09.04.2013 r.

GKI-GD 6343.2.2013

INFORMACJA
 
       Zgodnie z §1 pkt 1 Uchwały Nr XXI/114/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości złożenia wniosku o udzielenie spółce wodnej dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.  

       Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w terminie od 10 kwietnia 2013 r. do 09 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turek (Centrum Informacji i Obsługi) ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek. (Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 ww. Uchwały).
 
Wnioski złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do siedziby Urzędu Gminy Turek.

 
W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu (63) 279 40 83.
 
Z up. Wójta
/-/ Tomasz Józefowicz
Zastępca Wójta
 
Do pobrania: