Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

INFORMACJA

Wójt Gminy Turek informuje, że posiada do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną  oznaczoną  numerem geodezyjnym 159/1 o pow. 0,2269 ha położoną w m. Żuki, powierzchnia użytkowa budynku zlokalizowanego na ww. nieruchomości wynosi  231,80 m2.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu stracił moc prawną. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek nieruchomość znajduje się na terenie koncentracji zabudowy. Dla tego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy, w której dokonano zmiany sposobu użytkowania ist6niejącego budynku na cele mieszkalne z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Ogłoszenie o sprzedaży ukaże się w terminie późniejszym.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Turek,   ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (pokój nr 4, tel. 63 279-40-83).