Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Kurenda - dotyczy wsparcia dla poszkodowanych w związku z wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania

Kurenda - dotyczy wsparcia dla poszkodowanych w związku z wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania

                                                                        Turek, dn. 07.05.2012 r.
GKI-GD. 6181.1.2012

ROLNICY GMINY TUREK
 
Poszkodowani w związku z wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania mają możliwość skorzystania z dwóch form wsparcia:
  1. Pomocy o charakterze de minimis w wysokości 100 zł/ha na ponowne obsianie upraw dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania, wypłacanej przez ARMiR Rolnicy chcący skorzystać z tej formy pomocy mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy (pok. 4) w celu wypełnienia oświadczenia o powierzchni upraw wymagających ponownego obsiania. Oświadczenie wraz z odpowiednim wnioskiem (druki wniosku dostępne w ARMiR oraz w Urzędzie Gminy) należy złożyć w Biurach Powiatowych ARMiR do dnia 1 czerwca 2012 r.
  2. Drugą, niezależną od powyższej formą pomocy jest kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji. Wszyscy rolnicy, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Turek zgłoszenie z prośbą o oszacowanie strat powstałych w gospodarstwach w wyniku ujemnych skutków przezimowania i chcą skorzystać z kredytu proszeni są o dostarczenie do Urzędu Gminy (parter, pok. 4) oświadczenia o prowadzonej produkcji zwierzęcej oraz uzyskanych cenach i plonach w produkcji roślinnej najpóźniej do dnia 17 maja 2012 roku.
Druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.gmina.turek.pl, w siedzibie Urzędu oraz u sołtysa wsi.

Informujemy równocześnie, że aby rolnik mógł uzyskać kredyt poziom szkód w gospodarstwie musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji (pod uwagę brana jest zarówno produkcja roślinna jak  i zwierzęca).

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na poziomie odpowiednio:
0,1% w skali roku w przypadku ubezpieczenia obejmującego co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich,
- 3,85% + prowizja bankowa w skali roku w przypadku upraw nieubezpieczonych. (Wysokość oprocentowania kredytu wraz z prowizją bankową: ok. 6-7%)
 
Wszelkich informacji udziela p. Karolina Cesarz (Urząd Gminy pok. 4, tel. 63 279-40-83)
 
 
                                                                                          Wójt
                                                                                /-/ Karol Mikołajczyk