Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Kurenda ws. utrzymania zjazdów

Kurenda ws. utrzymania zjazdów

 
                                                                                        Turek, dnia 20 maja 2010 r.
 
MIESZKAŃCY GMINY TUREK
 
 
       Wójt Gminy Turek przypomina, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
 
       Dlatego też, w nawiązaniu do zaistniałej sytuacji z ostatnich dni, zagrażającej podtopieniu budynków i dobytku, prosimy nie blokować swobodnego spływu wód opadowych w związku z nieprawidłowym utrzymaniem zjazdów.
 
       Informuję Państwa, że w bieżącym roku przeprowadzone zostaną przez pracowników Urzędu Gminy Turek kontrole dotyczące wykonywania obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy.
      
       W przypadku nie realizowania ww. obowiązku tutejszy organ skorzysta uprawnień nadanych ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
 
                                                                                        WÓJT
                                                                               /-/ Jan Owczarek