Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Wniosek o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis producentom rolnym , w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie 2011/2012.

Wniosek o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis producentom rolnym , w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie 2011/2012.

 
Do pobrania:
 
Stawka pomocy na dokonanie ponownego obsiewu 1 ha upraw rolnych została ustalona w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych.

Wypełnione oświadczenie  należy złożyć w Urzędzie Gminy Turek celem podpisania przez Komisję ds. szacowania szkód a następnie  wraz z wnioskiem  przekazać do Biura Powiatowego ARiMR w Turku w terminie do 1 czerwca br.