Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Wynik otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania 8.3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Wynik otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania 8.3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

 
       Do postępowania, w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o naborze przystąpiło dwóch oferentów:
 
1) Fundacja LEM
Ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

2) EDUKACJA BEZ BARIER – FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE
Ul. Elektoralna 26/62
00-892 Warszawa


W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Fundacji LEM, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

                                                                            Wójt

                                                                /-/ Karol Mikołajczyk