Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » Zawiadomienie o nieodpłatnym odbiorze i utylizacji padłych zwierząt z gospodarstw rolnych

Zawiadomienie o nieodpłatnym odbiorze i utylizacji padłych zwierząt z gospodarstw rolnych

 
EDG 6072-1/2009
 
ZAWIADOMIENIE
 
Urząd Gminy Turek zawiadamia, że w bieżącym roku nieodpłatny odbiór i utylizację padłych zwierząt z gospodarstw rolnych, z wyjątkiem padłych zwierząt z ferm drobiu oraz ferm zwierząt futerkowych, położonych na terenie gminy Turek prowadzi:
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HETMAN„ Sp. z o.o. Florianów 24, 99-311Bedlno, tel. 0566832562 lub 0242821653 lub 0662041241.
 
       Zgłaszając odbiór padłego zwierzęcia należy podać: wiek zwierzęcia, nr kolczyka oraz nr siedziby stada. Jednocześnie informujemy, iż  przy odbiorze padłego zwierzęcia wymagane jest oświadczenie  producenta  rolnego, które jest  dokumentem niezbędnym do wykonania nieodpłatnej usługi odbioru. Druk oświadczenia można pobrać u sołtysa wsi, w Urzędzie Gminy Turek pokój nr 4 oraz ze strony internetowej www.bip.gmina.turek.pl zakładka komunikaty.
 
 
                                                                               Z up. Wójta
                                                                        /-/ Tomasz Józefowicz
                                                                             Zastępca Wójta
 
 
 
Do pobrania: