Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY » ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWGO W 2012 ROKU

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWGO W 2012 ROKU

 
Zasady zwrotu podatku akcyzowego:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. ( I okres wypłaty) należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Turek (parter – centrum informacji) wraz z fakturami lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. Przy składaniu wypełnionego wniosku oprócz faktur należy mieć przy sobie dowód osobisty, NIP, nr konta bankowego oraz nakaz podatkowy.

- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. ( II okres wypłaty) należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Turek (centrum informacji i obsługi) wraz z fakturami lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2012 r. Należy przedłożyć do wglądu dokumenty jak wyżej.

Limit zwrotu podatku w 2012 r. ustala się w następujący sposób:
81,70 x ilość ha użytków rolnych

Limit roczny paliwa przysługujący rolnikowi ustala się następująco:
86 x ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2  – 30 kwietnia 2012 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2012 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Kwota zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2012 roku wynosi 0,95 zł
 
 
Do pobrania: