Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe

Lista wiadomości
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Dzierżązna X"
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych i jałówek z automatycznym systemem usuwania odchodów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 238/4 w miejscowości Wietchinin, gmina Turek”.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych i jałówek na 80,7 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 175 w miejscowości Słodków, gmina Turek”.