Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » 2015 rok

Lista wiadomości
Sprawozdanie z realizacji
"Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok"