Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » 2017 rok

Lista wiadomości
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Turek w zakresie: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Turek
UCHWAŁA Nr XXVII/160/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.