Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » 2019 rok

Lista wiadomości
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok", prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Turek
Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”.