Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » 2019 rok

Lista wiadomości
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
dotyczy "Nieodpłatnego przekazania żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Turek"
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok", prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Turek
Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”.