Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Podatki i opłaty lokalne » 2015 rok

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR LVI/304/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
UCHWAŁA NR LVI/302/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
UCHWAŁA NR LVI/301/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
UCHWAŁA NR LVI/300/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 rok
UCHWAŁA NR LVI/299/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.