Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Podatki i opłaty lokalne » 2016 rok

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XVI/92/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XVI/82/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
UCHWAŁA NR XV/77/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XV/76/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XV/75/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XV/74/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok.