Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Podatki i opłaty lokalne » 2017 rok

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XXIX/179/16 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Gminy Turek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXVII/158/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXVII/157/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXVII/156/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXVII/155/16 RADY GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok.