Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Podatki i opłaty lokalne » 2018 rok

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XLI/268/17 RADY GMINY TUREK z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XLI/262/17 RADY GMINY TUREK z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XL/251/17 Rady Gminy Turek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.
UCHWAŁA NR XL/250/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XL/249/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
UCHWAŁA NR XL/248/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
UCHWAŁA NR XL/247/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
UCHWAŁA NR XL/246/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
UCHWAŁA NR XL/245/17 RADY GMINY TUREK z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2018 rok.