Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Podatki i opłaty lokalne » 2019 rok

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR LII/322/18 RADY GMINY TUREK z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
UCHWAŁA NR LII/321/18 RADY GMINY TUREK z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
UCHWAŁA NR LII/320/18 RADY GMINY TUREK z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
UCHWAŁA NR LII/319/18 RADY GMINY TUREK z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2019 rok.