Wyszukiwarka:

2010

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XXXVI/218/10 RADY GMINY TUREK z dnia 08 lipca 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów