Wyszukiwarka:

2011

Lista wiadomości
Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/229/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości