Wyszukiwarka:

2012

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXVIII/161/12 Rady Gminy Turek z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów pod zalesienie na obszarze Gminy Turek dla części obrębu: Obrzębin, Słodków Kolonia, Turkowice i Cisew.
Uchwała Nr XXIV/142/12 Rady Gminy Turek z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Gminę Turek projektu pod nazwą „Dobry Start – zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III w szkołach w Gminie Turek” Nr: POKL.09.01.02-30-190/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał