Wyszukiwarka:

2013

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXX/173/2013 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia nr 3/13 Komisarza wyborczego w Koninie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 2 na terenie gminy Turek oraz od postanowienia
Uchwała Nr XXIX/168/13 Rady Gminy Turek dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/66/07 Rady Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących Komisji Rady oraz Radnych Rady Gminy Turek