Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2015 rok
UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2015 rok
UCHWAŁA NR II/9/14 RADY GMINY TUREK z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
UCHWAŁA NR II/8/14 RADY GMINY TUREK z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Powiatu Tureckiego, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Turek
UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY TUREK z dnia 9 grudnia 2014 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY TUREK z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek
UCHWAŁA NR II/4/14 RADY GMINY TUREK z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
UCHWAŁA NR II/3/14 RADY GMINY TUREK z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
UCHWAŁA NR I/2/2014 RADY GMINY TUREK z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek
UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY GMINY TUREK z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek