Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XLIII/276/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie”.
UCHWAŁA NR XLIII/275/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Turek.
UCHWAŁA NR XLIII/274/18 RADY GMINY TUREK z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla Gminy Turek.