Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr V/21/18 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2019 rok.
Uchwała Nr V/20/18 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Uchwała Nr V/19/18 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2019 rok.
Uchwała Nr IV/18/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
Uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
Uchwała Nr IV/14/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Turek z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu cennika usług cmentarnych Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek.
Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zaliczenia drogi relacji Obrzębin - Słodków Kolonia w miejscowości Obrzębin oraz w miejscowości Słodków Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”.
Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Turek.
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Turek z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Turek z dnia 19 listopada 2018 r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek.