Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR VI/30/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
UCHWAŁA NR VI/29/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
UCHWAŁA NR VI/28/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
UCHWAŁA NR VI/27/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.
UCHWAŁA NR VI/26/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
UCHWAŁA NR VI/25/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
UCHWAŁA NR VI/24/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
UCHWAŁA NR VI/23/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Turek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.