Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » 2019 rok

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Warenka.
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 06 września 2019 r.
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 05 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 04 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 - 2023" w 2019 roku.
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 07 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 07 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 05 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Turek.
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Turek.
Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.