Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » 2019 rok

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.