Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » 2019 rok

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Turek.
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Turek.
Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.