Wyszukiwarka:

2003

Lista wiadomości
Zarządzenie nr 1/03 Wójta Gminy Turek z dnia 7 stycznia 2003 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.
Zarządzenie nr 2/2003 Wójta Gminy Turek z dnia 02.01.2003 r.
w sprawie : ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2003.
Zarządzenie nr 3/2003 Wójta Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2003r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stacji wodociągowej i sieci wodociągowej w m. Obrębizna " w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : Procedura upro
Zarządzenie nr 4/2003 Wójta Gminy Turek z dnia 24 lutego 2003r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie nr 5/03 Wójta Gminy Turek z dnia 24 lutego 2003 roku
w sprawie planu dofinansowania na rok 2003 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek
Zarządzenie nr 7/03 Wójta Gminy Turek z dnia 14 kwietnia 2003 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.
Zarządzenie nr 8/03 Wójta Gminy Turek z dnia 20 maja 2003r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do Spraw Referendum e referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 9/03 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2003 rok
Zarządzenie nr 10/03 Wójta Gminy Turek z dnia 02 czerwca 2003 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.
Zarządzenie nr 11/03 Wójta Gminy Turek z dnia 9 czerwca 2003 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę
ZARZĄDZENIE nr 12/2003 Wójta Gminy Turek z dnia 23.06.2003 r.
sprawie : stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
Zarządzenie Nr 13/03 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2003 rok
Zarządzenie nr 14/03 Wójta Gminy Turek z dnia 03 lipca 2003r.
w sprawie ogłoszenia , organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenie składu komisji przetargowe.
Zarządzenie nr 15/03 Wójta Gminy Turek z dnia 03 lipca 2003 r.
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycj pn. "Budowa stacji i sieci wodociągowej w miejscowości Obrębizna."
Zarzadzenie nr 16/2003 Wójta Gminy Turek z dnia 09. 07. 2003 r.
w sprawie : przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej środków czystości i herbaty.
Zarządzenie nr 17/03 Wójta Gminy Turek z dnia 11 lipca 2003 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie nr 18/03 Wójta Gminy Turek z dnia 11 lipca 2003r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.
Zarządzenie nr 19/2003Wójta Gminy Turek z dnia 11 lipca 2003r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie nr 20/2003 Wójta Gminy Turek z dnia 11 lipca 2003r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie nr 21/2003 Wójta Gminy Turek z dnia 11 lipca 2003r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie nr 22/03 Wójta Gminy Turek z dnia 11 sierpnia 2003 r.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2003 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie nr 23/03Wójta Gminy Turek z dnia 11 sierpnia 2003 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.
Zarządzenie nr 24/03 Wójta Gminy Turek z dnia 21 sierpnia 2003 r.
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej II etap Turkowice - Kowale Księże."
Zarządzenie nr 25/2003Wójta Gminy Turek z dnia 21.08.2003r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum Urzędu.
Zarządzenie Nr 26 /03 Wójta Gminy Turek z dnia 29.09.2003 r.
w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, przeprowadzenia przetargu i powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 27/03 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2003 rok
Zarządzenie nr 28/2003 Wójta Gminy Turek z dnia 08 października 2003r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej działającej w postępowaniu zamówienia publiczne w trybie zapytania o cenę do 30.000 EURO.
Zarządzenie nr 29/2003 Wójta Gminy Turek dnia 14.10.2003r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 30 /03 Wójta Gminy Turek z dnia 15.10.2003 r.
w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, przeprowadzenia przetargu i powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 31/03 Wójta Gminy Turek z dnia 16 października 2003 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 32/03Wójta Gminy Turek z dnia 16 października2003 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.
ZARZĄDZENIE NR 33/2003 Wójta Gminy Turek z dnia 03.11.2003
w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości kwot umarzanych
ZARZĄDZENIE NR 34 /03 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 2003.11.12
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych " działek budowlanych " oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
Zarządzenie nr 35/2003 Wójta Gminy Turek z dnia 24.11.2003r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
Zarządzenie Nr 36/03 Wójta Gminy Turek z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2003 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Turek Nr 37/03z dnia 05.12.2003r.
w sprawie powołania Zespołu osób odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowościach: Obrzębin, Słodków Kolonia i Turek"
Zarządzenie Wójta Gminy Turek Nr38/03z dnia 05.12.2003
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowościach: Obrzębin, Słodków Kolonia i Turek"
Zarządzenie Wójta Gminy Turek Nr39/03z dnia 23.12.2003 r.
w sprawie powołania Zespołu osób odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie"
Zarządzenie Wójta Gminy Turek Nr 40/03 z dnia 23.12.2003 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie".
Zarządzenie Wójta Gminy Turek Nr41/03z dnia 23.12.2003 r.
w sprawie powołania Zespołu osób odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej II etap w miejscowości Wrząca"
Zarządzenie Wójta Gminy Turek Nr 42/03 z dnia 23.12.2003 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej II etap w miejscowości Wrząca".
Zarządzenie Nr 43/03 Wójta Gminy Turek z dnia 31 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2003 rok
Zarządzenie Nr 44/03 Wójta Gminy Turek z dnia 31 grudnia 2003 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.