Wyszukiwarka:

2005

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 50/05 Wójta Gminy Turek z dnia 30.12.2005 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 49/05 Wójta Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2005 rok
Zarządzenie nr 48/2005 Wójta Gminy Turek z dnia 19.12.2005r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
Zarządzenie Nr 47/05 Wójta Gminy Turek z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2005 rok
ZARZĄDZENIE NR 46/05 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej.
ZARZĄDZENIE nr 45/2005 Wójta Gminy Turek z dnia 08.12.2005r.
w sprawie : stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
ZARZĄDZENIE Nr 44/05 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego w zamian za objęcie kolejnych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie nr 43 /2005 Wójta Gminy Turek z dnia 28.11.2005 r
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.
Zarządzenie nr 42 /2005 Wójta Gminy Turek z dnia 25.11.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.
Zarządzenie Nr41/05 Wójta Gminy Turek z dnia 21.11.2005 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 40/05 Wójta Gminy Turek z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2005 rok
Zarządzenie nr 39/2005 Wójta Gminy Turek z dnia 18.11.2005r.
w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Turku
Zarządzenie Nr 38/05 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie projektu budżetu gminy Turek na 2006 rok.
Zarządzenie nr37/2005 Wójta Gminy Turek z dnia 09.11.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 36/05 Wójta Gminy Turek z dnia 18 października 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2005 rok
Zarządzenie Nr35/05 Wójta Gminy Turek z dnia 30.09.2005 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 34/05 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2005 rok
Zarządzenie nr 33/2005 Wójta Gminy Turek z dnia 30.09.2005r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
Zarządzenie nr 32/05 Wójta Gminy Turek z dnia 14 września 2005r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
Zarządzenie nr 31 /2005 Wójta Gminy Turek z dnia 09.09.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie nr 30/05 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2005r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r .
Zarządzenie Nr 29/05 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2005 rok
Zarządzenie Nr 28/05 Wójta Gminy Turek z dnia 16 sierpnia 2005 r.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2005 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie nr 27 /2005 Wójta Gminy Turek z dnia 12.08.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.
Zarządzenie nr 26 /2005 Wójta Gminy Turek z dnia 12.08.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.
Zarządzenie nr 25 /2005 Wójta Gminy Turek z dnia 12.08.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.
ZARZĄDZENIE NR 24/05 Wójta Gminy w Turku z dnia 18.07.2005 r.
w sprawie przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej środków czystości i herbaty.
ZARZĄDZENIE NR 23/05 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 18 lipca 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu pracy Komisji Egzaminacyjnej.
Zarządzenie Nr 22/05 Wójta Gminy Turek z dnia 1 lipca 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 21/05 Wójta Gminy Turek z dnia 30.06.2005 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 20/05 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2005 rok
Zarządzenie nr 19/05 Wójta Gminy Turek z dnia 28.06.2004 r.
W sprawie: stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
Zarządzenie nr18/2005 Wójta Gminy Turek z dnia 02.06.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr17/05 Wójta Gminy Turek z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę
Zarządzenie nr16/2005 Wójta Gminy Turek z dnia 17.05.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.
Zarządzenie nr15/2005 Wójta Gminy Turek z dnia 16.05.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie nr14/2005 Wójta Gminy Turek z dnia 29.04.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro.
Zarządzenie nr13/2005 Wójta Gminy Turek z dnia 28.04.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro.
Zarządzenie nr12/2005 Wójta Gminy Turek z dnia 20.04.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Turek z dnia 7 kwietnia 2005 r.
w sprawie planu dofinansowania na rok 2005 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek
Zarządzenie nr 10/05 Wójta Gminy Turek z dnia 01.04.2005 r.
w sprawie: ogłoszenia i organizacji przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej .
Zarządzenie Nr 9/05 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2005 rok
Zarządzenie Nr 8/05 Wójta Gminy Turek z dnia 30.03.2005 r.
w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2004 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie nr 07 /2005 Wójta Gminy Turek z dnia 14.03.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro.
Zarządzenie nr 6/05 Wójta Gminy Turek z dnia 2005.02.22
w sprawie: ogłoszenia i organizacji przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej .
Zarządzenie nr 05 /2005 Wójta Gminy Turek z dnia 25.01.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
Zarządzenie nr 4/05 Wójta Gminy Turek z dnia 2005.01.24
w sprawie: ogłoszenia i organizacji przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
Zarządzenie nr 3/2005 Wójta Gminy Turek z dnia 20.01.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę .
Zarządzenie Nr 2/05 Wójta Gminy Turek z dnia 14.01.2005 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2005 rok.
Zarządzenie nr 1/2005 Wójta Gminy Turek z dnia 11.01.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę .