Wyszukiwarka:

2009

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 44/09 Wójta Gminy Turek z dnia 30.09.2009r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego