Wyszukiwarka:

2010

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 31/10 Wójta Gminy Turek z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu