Wyszukiwarka:

2011

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 49/11 Wójta Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku Radzie Gminy
Zarządzenie Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie Nr 6/11 Wójta Gminy Turek z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego
„SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY TUREK