Wyszukiwarka:

2012

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku Radzie Gminy
Zarządzenie nr 77/12 Wójta Gminy Turek z dnia 09 stycznia 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia rokowań po piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. Żuki gm. Turek, oznaczonej numerem geodezyjnym nr 159/1 oraz ustalenia warunków rokowań i powołanie komisji do przeprowa