Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 69/14 Wójta Gminy Turek z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2015 rok.
Zarządzenie nr 65/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 29 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
Zarządzenie Nr 61 /2014 Wójta Gminy Turek z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 października 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 6 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 6 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok.
Zarządzenie nr 55/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 23 września 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) na 2015 rok"
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 września 2014 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 8 września 2014 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 8 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 08 września 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 08 września 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 19 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2014 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 28 lipca 2014 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 15 lipca 2014 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
Zarządzenie nr 33/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 11 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 04 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 04 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie nr 30/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 01 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 16 czerwca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 maja 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 maja 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 17 /2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 maja 2014 r.
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Gminie Turek
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 6 maja 2014 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 6 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2014/2015
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 03 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Turkowice
Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Turek
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2013 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Kaczki Średnie
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zasad przyjmowania dzieci do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok
Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 04 lutego 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2014 rok
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok