Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie nr 80/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie nr 79/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Turku powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zarządzenie 70/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zarządzenie 69/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zarządzenie Nr 67 /2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 października 2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 06 października 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
Zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
Zarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 03 września 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 03 września 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 55/ 15 Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 20 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 46/15 Wójta Gminy Turek z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 06 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 maja 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 22 maja 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Turkowicach powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 4 maja 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) projektu Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 07 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 01 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 01 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 01 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Turek oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok
Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2015/2016
Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 02 marca 2015 r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 2 marca 2015 roku
w sprawie terminarza postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek
Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 2 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 02 lutego 2015 r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 02 lutego 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie nr 3/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek
Zarządzenie nr 2/2015 Wójt Gminy Turek z dnia 07 stycznia 2015 r.
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek
Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 02 stycznia 2015 r.
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Turek