Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018
Zarządzenie nr 102/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2032
Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 08 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadania publicznego
Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 11 października 2017
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 9 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 02 października 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 02 października 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie Nr 81/1/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 18 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
Zarządzenie Nr 73 /2017 Wójta Gminy Turek z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 22 sierpnia 2017 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Słodkowie
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej działania.
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2017 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do podpisania umowy partnerskiej i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 09 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia regulaminu jej działania
Zarządzenie nr 2/2017 Wójt Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 03 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego