Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie nr 111/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek.
Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 r
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2019 rok
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 08 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójt Gminy Turek z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 05 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach.
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 23 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 23 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 16 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach.
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach.
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 2 października 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójt Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie Gminy Turek.
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie Gminy Turek.
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie