Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018.
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie