Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » PRZETARGI » Archiwum 2013-2016 » 2016 rok » Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek

Informacja o unieważnieniu postępowania

         Wójt Gminy
            TUREK

GKI-GO.ZP.271.2.2016

                                                                       Turek, dnia 17 czerwca 2016 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  na terenie gminy Turek”.

Gmina Turek, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  na terenie gminy Turek.

Podstawę prawną unieważnienia ww. postępowania stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE

                                             

        Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jest to jednocześnie kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć w tym roku na sfinansowanie zamówienia. Jeżeli chodzi o możliwość sfinansowania zamówienia zarówno w bieżącym roku jak i w kolejnych latach to kwoty wynikające z Uchwały Nr XX/124/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 oraz Uchwały Nr XXII/139/16 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026 są niższe niż kwota oferty z najniższą ceną.

        W związku z tym, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, należy unieważnić przedmiotowe postępowanie.

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Serafińska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Gabriela Kolenda (17/06/2016 11:07:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Gabriela Kolenda (17/06/2016 11:08:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Gabriela Kolenda (17/06/2016 11:08:25)
Lista wiadomości