Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » PRZETARGI » Archiwum 2013-2016 » Przetargi wszczęte

Przetargi wszczęte

Lista wiadomości
Wyjaśnienia do treści SIWZ
dotyczy "Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi"
Informacja dla Wykonawców
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrzębin”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
dotyczy zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrzębin
Informacja dla wykonawców
dotyczy "Przebudowy i rozbudowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budynku Szkoły Podstawowej im. J. Mehoffera w Chlebowie"
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
dotyczy "Przebudowy i rozbudowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budynku Szkoły Podstawowej im. J. Mehoffera w Chlebowie"
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 45148 - 2014
dotyczy "Przebudowy i rozbudowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budynku Szkoły Podstawowej im. J. Mehoffera w Chlebowie"
Odpowiedz do przetargu nieograniczonego Nr 427120-2013
na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Budy Słodkowskie