Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » Radca prawny (RP)

Radca Prawny

Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady i Wójta,

2) doradztwo prawne na rzecz Rady, Wójta i pracowników Urzędu w sprawach związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych,

3) ogólny nadzór nad stosowaniem prawa materialnego oraz postępowaniem administracyjnym w sprawach związanych z zakresem działania Urzędu, wydawanie opinii prawnych, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,

4) występowanie przed sądami powszechnymi oraz przed innymi organami w ramach udzielonego pełnomocnictwa,

5) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym i uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa,

6) wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie o radcach prawnych.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Grzelak (21/04/2004 13:33:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (21/02/2012 10:51:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (21/02/2012 10:51:01)