Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego (GKI) » Stanowisko do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrony środowiska (GO)

Stanowisko do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrony środowiska (GO) tel. (63) 279 40 83

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU

Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie: oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
 2. aktualizacja i wdrażanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 3. prowadzenie spraw dotyczących ochrony i kształtowania środowiska, w tym: ochrony powietrza atmosferycznego i wód,
 4. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz z ustawy o odpadach,
 5. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 6. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych na danym stanowisku,
 7. wykonywanie zadań obronnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (12/07/2017 10:11:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (12/07/2017 10:11:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (12/07/2017 10:11:13)