Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » Referat Organizacyjny (OR) » Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego (SG)

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego (SG

ZADANIA SZCZEGÓLOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:


Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 2. nadzorowanie spraw z zakresu Referatu Organizacyjnego,
 3. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 4. opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 5. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 6. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 7. nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,
 8. planowanie, koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 9. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 10. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności przez pracowników Urzędu,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. przeglądanie i dekretowanie korespondencji
 13. koordynacja działań i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych do 30.000 EURO, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
 14. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 15. koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie oraz monitorowanie systemu.
 16. koordynowanie i nadzorowanie spraw dotyczących funkcjonowania Funduszu Soleckiego,
 17. wykonywanie zadań obronnych,
 18. wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (12/07/2017 09:02:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (12/07/2017 09:02:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (12/07/2017 09:03:16)