Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » Sekretarz Gminy (SG)

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy - Gabriela Kolenda

tel. (+48 63) 279 40 80

e-mail: sekretarz@gmina.turek.pl    


Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 2. opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk pracy oraz stanowisk pomocniczych i obsługi,
 3. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanychz doskonaleniem kadr,
 4. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 5. nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,
 6. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 7. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 8. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 10. przeglądanie i dekretowanie korespondencji,
 11. koordynacja działań i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych do 30.000 euro zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
 12. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 13. koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie oraz monitorowanie systemu.
 14. koordynowanie i nadzorowanie spraw dotyczących funkcjonowania Funduszu Sołeckiego,
 15. wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,
 16. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Grzelak (21/04/2004 12:01:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (03/10/2013 13:03:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (01/08/2019 08:25:18)