Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » Skarbnik Gminy (SK)

Skarbnik Gminy (SK)
Skarbnik Gminy - Beata Pieśkiewicz

tel. (+48 63) 279 40 90

e-mail: bp@gmina.turek.pl


Do zadań Skarbnika należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 3. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 4. współdziałanie w opracowywaniu budżetu gminy,
 5. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 6. dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,
 7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 8. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi,
 9. nadzór nad ewidencją mienia gminnego,
 10. monitorowanie systemu kontroli zarządczej,
 11. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikającychz poleceń lub upoważnień Wójta.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Grzelak (21/04/2004 11:59:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 11:40:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (07/11/2017 11:09:22)