Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zagospodarowanie przestrzenne » Ogłoszenia i obwieszczenia

Lista wiadomości
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 16 lutego 2018 r.
dotyczy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: na budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia 15 kV na działkach o nr ewid. 65/3, 65/2, 94/3, 140 i 141/6, obręb Szadów Pański, gmina Turek.
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin"
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z 15 stycznia 2018 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 63210 PKO_TUREK_ŻUKI 44715 w m. Żuki, gmina Turek na działce o nr ewid. 73/2 obręb Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z 9 stycznia 2018 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile nr 44898 (N! Nr 63298) dla T-Mobile Polska S.A. na działce o nr ewid. 77/3, obręb Chlebów, gmina Turek.
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach Cisew i Grabieniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 grudnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 196/21, obręb Grabieniec, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 grudnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 143/21, obręb Grabieniec, gmina Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 grudnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/24, obręb Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 grudnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 48/23, obręb Turkowice, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 grudnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 217/8, obręb Turkowice, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 12 grudnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 609/5 i 609/20, obręb Cisew, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 24 listopada 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 63210 PKO_TUREK_ŻUKI 44715 w m. Żuki, gmina Turek na działce o nr ewid. 73/2 obręb Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 8 listopada 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 203, 222, 204, 166/22, 180/24 w obrębie Słodków Kolonia, 103/5, 103/11, 103/17 w obrębie Obrzębin, 300/1, 982, 804/6, 804/9, 804/7, 804/25, 586/6, 638, 607/12 w obrębie Cisew.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 26 października 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 143/21, obręb Grabieniec, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 6 października 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr ewid. 177/4, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 18 września 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 69/6, 69/1, 63, obręb Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 18 września 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 90/7, obręb Korytków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 18 września 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, na działkach o nr ewid. 245/2, 244, 243, 342, obręb Słodków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 177/4, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 14/5, obręb Chlebów, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce nr ewid. 99/17, obręb Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr ewid. 3/16, obręb Słodków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 11 sierpnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 90/7, obręb Korytków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 11 sierpnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, na działkach o nr ewid. 245/2, 244, 243, 342, obręb Słodków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 1 sierpnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 14/5, obręb Chlebów, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 1 sierpnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 99/17, obręb Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 1 sierpnia 2017 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 3/16, obręb Słodków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 28 lipca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 88, obręb Korytków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 7 lipca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie sieci wodociągowej z azbestocementu na działkach o numerze ewidencyjnym 188/1, 257, 408/2, 408/1, 406, 407/1, 369/7, 366, 362/5, 367/6, 364/6, 359/4, 362/3, 358/4, 355/4, 255/4, 5250, 106/3, 103/3, 100/3, 100/2, 113/2, 113/1, 96/1, 94, 115, 117, 7/1, 7/2, 5/16, 76, 5/13, 5/11, 5/15, 5/9, 77/4, 78/5, 78/3, 79/1 obręb Chlebów, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 7 lipca 2017 r.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 88, obręb Korytków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 3 lipca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 55, 48, obręb Albertów, gmina Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 3 lipca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 69, 204/2, 214, 65/2, 64/16, 64/18, 63/8, obręb Albertów, gmina Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 3 lipca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 46/1, 49, obręb Kowale Księże, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 3 lipca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 103/11, 103/17, obręb Obrzębin, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 3 lipca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 217/6, obręb Turkowice, gmina Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 3 lipca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z kanałami bocznymi na działkach o numerze ewidencyjnym 343, 170/20, 177/4, 204, 176/3, obręb Słodków Kolonia; 727/3, 971/2, 767, obręb Cisew, gmina Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 3 lipca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie sieci wodociągowej z azbestocementu na działkach o numerze ewidencyjnym 220, 245, 234, 235, 244, 236/2, 237, 241, 239 obręb Korytków, gmina Turek
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 23 czerwca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 178/5, 204, 177/4, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 22 czerwca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 220, 221, obręb Korytków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 22 czerwca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 767, obręb Cisew, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 22 czerwca 2017 r.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 291/3, obręb Obrzębin, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2017 r.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Turek Nr GKI.GP.6733.7.2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: na przebudowie sieci wodociągowej z azbestocementu na działkach o numerze ewidencyjnym 188/1, 257, 408/2, 408/1, 406, 407/1, 369/7, 366, 362/5, 367/6, 364/6, 359/4, 362/3, 358/4, 355/4, 255/4, 5250, 106/3, 103/3, 100/3, 100/2, 113/2, 113/1, 96/1, 94, 115, 117, 7/1, 7/2, 5/16, 76, 5/13, 5/11, 5/15, 5/9, 77/4, 78/5, 78/3, 79/1 obręb Chlebów, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2017 r.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 55, 48, obręb Albertów, gmina Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2017 r.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 69, 204/2, 214, 65/2, 64/16, 64/18, 63/8, obręb Albertów, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2017 r.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 220, 221, obręb Korytków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2017 r.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 767, obręb Cisew, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2017 r.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 46/1, 49, obręb Kowale Księże, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2017 r.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 103/11, 103/17, obręb Obrzębin, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2017 r.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 291/3, obręb Obrzębin, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2017 r.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 178/5, 204, 177/4, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2017 r.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 217/6, obręb Turkowice, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2017 r.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z kanałami bocznymi na działkach o numerze ewidencyjnym: 343, 170/20, 177/4, 204, 176/3, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek; 727/3, 971/2, 767, obręb Cisew, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2017 r.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie sieci wodociągowej z azbestocementu na działkach o numerze ewidencyjnym 220, 245, 234, 235, 244, 236/2, 237, 241, 239 obręb Korytków, gmina Turek.
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenów w obrębie Cisew i Grabieniec"
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów"
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778) Wójt Gminy Turek zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 134 i 132/11 obręb Żuki, gmina Turek.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778) Wójt Gminy Turek zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 275, 38, 91/19 obręb Słodków, gmina Turek.
OBWIESZCZENIE
a podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778) Wójt Gminy Turek zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym: 55 obręb Albertów, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 04 lutego 2016 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kanałów bocznych oraz odcinków kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 204, 351, 349/6, 330, 343, 322, 347, 350, 166/22, 168/3, 170/20, 170/13, 170/7, 178/1, 180/24, 181/8 w obrębie Słodków Kolonia; na działkach o nr ewid. 265, 103/5 w obrębie Obrzębin; na działce o nr ewid. 769/14 w obrębie Cisew; na działkach o nr ewid. 156, 160/10 w obrębie Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójt Gminy Turek z dnia 26 stycznia 2016 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 30 kV wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, zjazdu, dróg wewnętrznych, na działkach o nr ewid. 168/1, 201, 167, 168/5, 168/7 w obrębie Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 134 obręb Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 30 kV wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, zjazdu, dróg wewnętrznych, na działkach o nr ewid. 168/1, 201, 167, 168/5, 168/7 w obrębie Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 3 grudnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 198/5, 201, 209/1 obręb Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 1 grudnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 190/1, 190/8, 220, 213/8, 213/10, 213/15, 219 obręb Grabieniec, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 1 grudnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 370, 85 obręb Grabieniec, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 27 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 134 obręb Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 27 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 166, 537/1, 696, 583/3, 206/6, 537/4, 583/2, 206/2, 222/2, 537/3, 222/3, 222/4, 633/3, 633/4, 633/2, 700/1, 698/1, 704/1, 219/1, 622/1, 636/2 obręb Kowale Księże, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 27 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 483, 515, 150, 171, 183/1, 188/1, 479, 208/1, 536 obręb Kowale Księże, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 16 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 151/21 obręb Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 16 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 88 obręb Korytków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 16 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 40 obręb Korytków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 16 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 38/1, 39 obręb Budy Słodkowskie oraz 144, 275, 91/20 obręb Słodków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 16 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 38/1, 39 obręb Budy Słodkowskie oraz 144, 143 obręb Słodków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 16 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 97, 221 obręb Turkowice oraz 303, 327/2 obręb Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 16 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 260, 117/4 obręb Obrzębin, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 16 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 121, obręb Kalinowa, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 16 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 166, 537/1 obręb Kowale Księże oraz o nr ewid. 375 obręb Turkowice, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 10 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 52, 87, 17 obręb Kaczki Średnie, oraz o nr ewid. 137 Wietchinin, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 10 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 75/1, 69, 76/1 obręb Kaczki Średnie, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 10 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 300, 305/6 obręb Turkowice, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 10 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 977, 982, 804/8, 777/14, 804/1, 804/6, 804/9, 770 obręb Cisew, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 10 listopada 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 196/2, 220, 180 obręb Obrębizna, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 30 października 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej na działkach o nr ewid. 384/17 i 390/8 obręb Turkowice, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 496/2, 493/2, 487/2, 500, 488, 484, 508/2, 482/2, 482/1 obręb Pęcherzew oraz o nr ewid. 159/1, 129, 154/3, 159/3, 160 obręb Warenka gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 88 obręb Korytków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 40 obręb Korytków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 38/1, 39 obręb Budy Słodkowskie oraz 144, 275, 91/20 obręb Słodków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 38/1, 39 obręb Budy Słodkowskie oraz 144, 143 obręb Słodków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 97, 221 obręb Turkowice oraz 303, 327/2 obręb Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 260, 117/4 obręb Obrzębin, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 121 obręb Kalinowa, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 151/21 obręb Żuki, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 166, 537/1 obręb Kowale Księże oraz o nr ewid. 375 obręb Turkowice, gmina Turek.
Zawiadomienie
dotyczy: Wyłożenia do publicznego wglądu Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu osób fizycznych w Gminie Turek.
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Kalinowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 24 sierpnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 71, 66/6, 83/4, 83/5, 83/11, 83/18 obręb Korytków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 10 sierpnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 781/5, 781/3, 803/16, 804/33 obręb Cisew, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 10 sierpnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 117, 157/11 obręb Chlebów, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 10 sierpnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 258, 291/3 obręb Obrzębin, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 10 sierpnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 513 obręb Kalinowa, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 10 sierpnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 103/5 obręb Obrzębin oraz na działce o nr ewid. 350 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 10 sierpnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 522, 537/4, 619/3 obręb Kowale Księże, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 10 lipca 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN 15kV i linii kablowych nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 275, 98/11, 98/9, 98/3, 98/4, 341/6, 341/8 w obrębie Słodków oraz na działce o nr ewid. 37 w obrębie Budy Słodkowskie, w gminie Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie garażu przeznaczonego na samochód strażacki na działce o nr ewid. 12 obręb Słodków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 02 czerwca 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN 15kV i linii kablowych nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 275, 98/11, 98/9, 98/3, 98/4, 341/6, 341/8 w obrębie Słodków oraz na działce o nr ewid. 37 w obrębie Budy Słodkowskie, w gminie Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 29 maja 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie garażu przeznaczonego na samochód strażacki na działce o nr ewid. 12 obręb Słodków, gmina Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 22 maja 2015 r.
dotyczy zawiadamienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi gminnej na działkach o nr ewid. 185; 191, obręb Albertów, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 5 maja 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi na działkach o nr ewid. 77; 112/1, obręb Albertów, gmina Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 5 maja 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ewid. 234/1; 212; 90; 96/8; 337; 96/10; 96/9; 342; 323/1 obręb Słodków, gmina Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 09 kwietnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogi na działkach o nr ewid. 77; 112/1, obręb Albertów, gmina Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 09 kwietnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ewid. 234/1; 212; 90; 96/8; 337; 96/10; 96/9; 342; 323/1 obręb Słodków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 09 kwietnia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi gminnej na działkach o nr ewid. 185; 191, obręb Albertów, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi na działkach o nr ewid. 70/16, 70/19, 70/21, 70/22 w obrębie Korytków, w gminie Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 05 marca 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania na cele edukacyjne części mieszkalnej budynku szkoły na działce o numerze ewidencyjnym 382/2, obręb Turkowice, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 20 lutego 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 30kV wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną na działkach o nr ewid. 167, 201, 168/1 w obrębie Żuki, w gminie Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 20 lutego 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi na działkach o nr ewid. 70/16, 70/19, 70/21, 70/22 obręb Korytków, gmina Turek.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 117 i 27 obręb Chlebów, gmina Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2015 r.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania na cele edukacyjne części mieszkalnej budynku szkoły na działce o nr ewid. 382/2 w obrębie Turkowice, w gminie Turek.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TUREK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie linii kablowej SN 30kV wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną na działkach o nr ewid. 167, 201, 168/1 w obrębie Żuki, w gminie Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego i średniego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej, a także na wymianie słupa linii napowietrznej średniego napięcia w celu zasilenia w energię elektryczną obiektów budownictwa jednorodzinnego na działkach o nr ewidencyjnych: 166/22, 166/19, 168/14, 168/15, 168/16, 168/3, 170/24, 170/23, 170/20, 170/17, 172/9, 170/21 w obrębie Słodków Kolonia, w gminie Turek
Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Cisew i Wietchinin"
UCHWAŁA NR LVI/294/14 RADY GMINY TUREK z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach Cisew i Wietchinin.
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek
o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 20/3, 78/2, 26/1, 29/1 obręb Obrębizna, gmina Turek

Archiwum